Art Stage Singapore 2013

24 Ocak 2013 - 27 Ocak 2013

İlke Yılmaz, “I Will Love No More” isimli site specific projesiyle Art Stage, Singapore seyircisinin karşısına çıkıyor. “I Will Love No More”, toplumsal bellekte belli anlamlar kazanmış çeşitli objelerin yeniden üretimi ve bu üretimlerin performans gibi diğer sanat medyumları ile buluşması üzerinde duruyor.
 
Başlığını eski bir Türk filminden alan “I Will Love No More”, sanatçının kendi çalışmalarına ve bu çalışmaların tarihsel bağlamına atıfta bulunuyor. Türkiye kültüründeki bireyselleşme sorunsalının yarattığı gerilimin kadındaki yansıması üzerinden yola çıkan sanatçı, öncelikle bir kadın olarak kendi mikro evreninden, ardından da topyekun bir kültürden temellenen ortak bir anlam yaratıyor.

Kimi 
zaman işlevsel bağlamından koparılmış bir balta, kimi zaman deforme edilerek yeni bir anlama zorlanmış bir çöp torbası; “I Will Love No More”, sevmenin bir tür acı çekme biçimi olarak algılandığı bir toplumda kadın hikayelerinin peşine düşüyor. Sevginin bir acı pratiğine dönüştüğü noktadaysa, arzu ile şiddet arasındaki sınır, giderek belirsizleşiyor. Eserlerindeki ironiyle bu belirsiz alanı kuşatmak isteyen sanatçı, ölümü de içeren bir aşk anlayışını anlatıyor. Aşkın ve ilişkilerin bile kültür ve cinsiyet zincirlerinden kopamaması, bir trajedi olarak “I Wil Love No More” çalışmasında betimleniyor.
SEÇİLMİŞ İŞLER (4)