Ali İbrahim Öcal

SANATÇILAR
Ali İbrahim Öcal, insan ve hayvanların benzerliklerini dokusal seviyede açığa çıkararak aralarındaki ilişkiyi sorgular. Öcal'ın tekniği titiz bir uygulamanın ürünüdür. İşleri, resim, enstelasyon ve fotoğraf üzerinedir; izleyiciyi yüzeyin ötesinde ve altında ne olduğunu görmeye davet eder. Özellikle resimleri, fotogerçekçi teknikleri ince bir sembolizmle harmanlayarak görsel bir dil yaratır.  

Almanya'nın bir şehrinde ve Türkiye'de bir köyde yetişmesi sonucu sanatçı, Türkiye'nin hızlı modernizasyonunun yanı sıra şehir ve kırsal alanlar arasındaki keskin farklılıklardan da etkilenmiştir. İşlerini oluşturan unsurlar ve geleneksel Anadolu sanatı ve el sanatları tekniklerine olan yaklaşımı, büyük ölçüde bu ikili varoluştan etkilenmiştir.