Clemens Wolf

SANATÇILAR
Genleşmiş bir metal parçasını fırça olarak kullanan Clemens Wolf, metal parçasını reçineye batırıp ona pigment ekleyerek yoğun dokulu ve tek renkli bir kompozisyon yaratmak amacıyla tuval üzerine ilk olarak kalın bir yağlı boya tabakası sürüyor. Böylece nihai kompozisyonlar aslında tuvalin yüzeyine dokunmadan ortaya çıkmış oluyor. Süreç teslimiyetle, teslimiyet de mekânsal soyutlamanın uçuculuğuyla örtüşüyor.
Expanded Metal Pigment Corner Painting (Tondo) 2019
Expanded Metal Pigment Corner Painting 2019
Expanded Metal Pigment Corner Painting (Tondo) 2019
Expanded Metal Pigment Corner Painting (Tondo) 2019