Farid Rasulov

SANATÇILAR
Sanatın, tıpkı müzik, koreografi, performans gibi medeniyetin ilk evrelerinde ortaya çıktığına inanıyorum. Bu saydıklarım, insanların, iletişimi sağlamak, en güncel bilgiyi halka ulaştırmak, fikirleri ve tecrübeleri paylaşmak ve bir söylem oluşturmaya çalışmak için kullandıkları köprülerdir. Söylem, yeni gelişmelerin başlangıç noktasıdır, bu noktada beliren sonuçlar da yeni fikirlerin doğmasına olanak sağlar.

Sanatçı olarak dalgalar arasında gidip geliyorum ve sonunda konu olacak malzemeleri topluyorum. Aslında tek paylaşmak istediğim farklı yerlere yaptığım yolculuklarda, okuduğum ve tecrübe ettiğim farklı kültürlerde dalgaların farklı kanallarında olmaktır. İfade etmeye çalıştığım etrafımızdaki konular ve onlara nasıl şekil verdiğimiz aslında. Ortaya koymak istediğim daha önce hiç akla gelmemiş düşüncelerdir.

Sanatsal pratiğimde, doğrudan sorduğum sorulara doğrudan cevaplar almak için uğraşırım. İzleyiciyle yakın iletişim kurmada en uygun yolu oluşturabilmek için gündelik hayatta kullandığımız objelerle çalışırım. İnsanlar tarafından yaratılan nesnelerin kendi bakış açılarını anlatabilecekleri durumu yaratmak için uğraşırım. Çünkü her kültürün entellektüel ürünü, farklı düşünceler ve hikayelerden kaynaklanır. Her sanat eseri içinde bulunduğu kültürü ve tarihi yansıtarak, içinde yaşayan toplumun davranışlarını da etkiler, bu bakımdan interaktif bir yapıya sahiptir.