Farid Rasulov

SANATÇILAR
Rasulov, süratle modernleşen ve küreselleşen sosyo-politik bağlamla karşı karşıya kalmış Azerbaycan kolektif hafızasından yavaş yavaş silinmekte olan geleneksel kültürel pratikleri konu edinir.
 
Sergi boyunca, sandık, döşek ya da nişan tahtası gibi geleneksel oymacılık nesneleri, yeni üretilmiş süslemelerin sözde tarihi değerlerini ele alır. Aynı zamanda, eski Azeri kültürel pratikler içersinde mütevazı bir şekilde yeni bir anlam arayışını temsil eder.
 
Sunulan nesneler yerel kültüre yönelik saygılı bir jest olsalar da, Rasulov radikal bir durum yaratarak kışkırtır. Sanatçı, oyma işlemini serginin içine sokarak sergi mekanını atölye olarak kullanır. Bir usta özenle yeni malzemeleri oyarken, diğer iki işçi de yeni üretilmiş “işleri” alır ve aynı odanın içinde imha eder. Bu hareketin nihai sonucu toplanan ahşap tozu değerli bir şeymiş gibi işlerin numarasız bir edisyonu olarak ziyaretçiye sunulur.
 
Sergi, “tamamlanmış bir sanat eseri”ni sanat eserinin bizatihi değerini sorgulayan bir durumla yan yana getirir. Sadece tek şans, bir provokasyondur. Bir sanat eserine dair klasik Azerbaycan anlayışına meydan okuyarak geleneksel kültürün değer kaybını simgeleyen ikonoklastik bir eylemdir. 
Euro Pallet 2015
Euro Pallet (Detaylı Görüntü) 2015
Crate Box # 4 and # 1 2015
Crate Box (Detay) 2015
To the next 2015
To the next (Detay) 2015