Ludovic Bernhardt

SANATÇILAR
Anksiyeteye karşı kullanılan ilaç paketlerinden oluşan meditatif çark psikotropik, post-endüstriyel ve post-Fordist toplumların güncel psike’sini oluşturan ilaç endüstrisi, bir tür tekno-mistik grafik olan meditatif diyagram ile özdeşleştirilmiştir.
WheelXANAX #1 2014
WheelXANAX #2 2013
WheelRITALIN 2014
WheelPROZAC 2014
YantraPILLS #1 2014
YantraPILLS #2 2014