Luz Blanco

SANATÇILAR
Luz Blanco, çizimlerini manipüle ettiği film ve belgesel görsellerinden elde ediyor. Bu sayede sanatçı, grafiklerin yeniden yaratım sürecinde kendi yollarını bulmalarını sağlarken; bizleri diyalektik bir biraraya getirme süreciyle baş başa bırakıyor: 

Görsel hikâyelerin parçalanışı, tıpkı ikonik objeler gibi gizemli, ortalığa saçılmış, ufalanmış ve kırılgan anlatılar yaratır. Eğer bir anlatı varsa, kendi kurallarını zorla kabul ettiremez; çünkü ortaya çıkan ani imgeyi yakalamak uğruna hikayeleri sonlandırma çabaları başarısız olur.
 
Sanatçıya göre, fotoğraf yoluyla yeniden yaratılmış çizimler bir nevi hatıra filtresi işlevi görüyor. Blanco’nun çizim pratikleri ise, transparan/silik, kurgusal/sahici gibi ikilemleri içinde barındırarak, büyüleyici gerçeklikleri ve boşluklarıyla hatıravari bir his teşkil eden imajları oluşturuyor. 
 
Odak noktası parçalanmış anılar olan bu sergi, çizimleri parçalarına ayrılmış ve yeniden inşa edilmiş imgeleri tümleşik bir süreçte biraraya getirip bize sunmayı amaçlıyor. ‘Eden’ (Cennet) ve ‘The End’ (Son) arasında bir dil kendisini yeniden inşa ediyor. 
 
Error 2016
Eden -The End 2014
Eden - The End - detail 1 2014
Eden - The End - detail 2 2014
Memory 2014
Memory 2
Memory 1 2014