Mehmet Dere

SANATÇILAR
Dere’nin son dönem  ürettiği füzen  işler psikolojik kırılgan ilişkilerden oluşur, dil boyutunda  ifade edilirken bazı noktalarda ince düşünüp doğru analiz etmek gerekir. Dere’nin kendi özeleştirileri vardır ve bu anlamda kendi çelişkilerinden beslenir. Sanatçı son dönem islerinde  tema olarak yalan, bir yerlerde bekleme, gecikmişlik , ruh sıkıntısı gibi kavramların yani sıra anlamını bilmediğimiz bir kaybolma/ yanlı gerçeklerin dünyasında öyle olduğunu hissettiğimiz bir yalnızlığa gönderme yapar. Dere'nin islerindeki yaratıcı ilham  bir nevi : cevabIn hem evet / hem hayır anlamına  geldiği gerilimli durumdan kaynağını alır. Dere’nin  kağıt işlerindeki siyah ve beyaz dengesi ontolojik olarak yaşam/ölüm, varlık/ yokluk  kalem/ kağıt  kuşatan/kuşatılan arasındaki kendini besleme durumu  metafizik bir deneyimine tekabül eder, bu dış fiziksel gerçeğin içsel bir tezahürüdür.
Göze Göz 2012
Düşünce 2012
Monologs 2013
Aşıklar 2013
"Bir" 2012
Halka 2013
İşaret 2014