Orhan Cem Çetin

SANATÇILAR
Orhan Cem Çetin, Tanrı İzin Verirse adlı seride, “bize uzam ve beceri sağlayan”  aletlerin uç noktalarını makro çekimlerle fotoğraflıyor. Biz nesneyi büyüttükçe ucun da büyümesi; uca ulaşma çabasının imkansızlığı, ucun yeniden ve yeniden belirerek sonsuza gidişi, Edmund Burke’nin, “aşırı ölçüde küçüklük de bir ölçüde yücedir ” sözünü anımsatıyor.  
 
Ancak, serinin ‘Yüce’ ile ilişkilendirilebilmesinin ön koşulu, aletlerin, işlevlerinden bir ölçüde de olsa soyutlanmış olmaları. Çünkü, işlev ya da fayda, gücün etkisini yok ediyor: güç, faydalı olunca yüce olmuyor.  
 
Diğer taraftan, işlev meselesi göz önünde bulundurulduğunda, bu aletlerde uç, aletlerden beklentinin de odak noktasını oluşturuyor: “herhangi bir yüzeye ilk değecek ve aletten beklenen işi görecek olan nokta; aletin kendisi. Aletin geri kalanı ise bu küçücük noktaya hizmet eden bir mekanik, biyolojik yığın.”  Böyleyken, “fallik sembol” ya da “maskulen özne” çağrışımları da olan bu cisimlerde uç, kuvvetin merkezi olarak, bir peşinen kifayetsiz kalışı ve iktidarsızlık problemini (impotans) de içinde barındırıyor. Serinin başlığı, bu soruna göndermede bulunuyor.
 
Tanrı İzin Verirse #1 2014
Tanrı İzin Verirse #2 2014
Tanrı İzin Verirse #3 2014
Tanrı İzin Verirse #4 2014
Tanrı İzin Verirse #7 2014