Sergen Şehitoğlu

SANATÇILAR
''13.1. Şehitoğlu’nun sergisinde, aynı “modelin” etrafında oluşturulmuş farklı “modellemeler” görüyoruz. Sanatçı, herkesin Google Earth olarak bildiği, GPS(küresel konumlama sistemi) tabanlı bir yazılım kullanarak model olarak seçtiği Gazze şehrinin bir bölgesini, bilgisayarının ekran görüntülerini kaydederek belgelemiş. Ancak bu görüntüler, birer ekran alıntısı(screenshot) olarak sergide gördüğümüz kadar büyütülebilecek veriye sahip olmadıklarından, sanatçı, bilgisayar başında saatlerce vakit harcayarak, Gazze bölgesini yakın planda gezmiş ve bölgenin çok sayıda görüntülerini toparlamış. Sergide bize sunulan Gazze’nin bu detaylı kuşbakışı görünümü de, aslında, sanatçının Google Earth’de bölgeyi yakın plan gezerken biriktirdiği bir çok sayıdaki fotoğrafın birleşiminden oluşan bir kolaj.
 
13.1.1. Bu ön bilgiye, Cézanne’ın Sainte Victoire Dağı’nının değişen görünümlerini resmetmek için aynı dağı sürekli ziyaret etmesi gibi, Şehitoğlu’nun da Gazze’nin söz konusu bölgesini sürekli yeniden ziyaret ederek, bölgenin değişen görünümlerini tekrar tekrar kayıt altına aldığını eklemeliyiz. Sergide, konum bilgilerini gösteren sayısal ifadelerle birlikte bunlardan yedi adet sunulmuş. Ancak bunların hepsinin birer görsel yapım olduğunu ve sanatçının, kayıt altına aldığı modeline asla tanık olmadığını unutmamak gerekiyor. Başka bir deyiş ile Şehitoğlu, Cézanne’ın Sainte Victoire Dağı’nın görünümlerine tanık olduğu gibi, Gazze’nin görünümlerine tanık olmuyor. Yazımızın en başında ifade ettiğimiz gibi, yalnızca Gazze’yi temsil ettiğine inandığımız fotoğraflara, yani başka simgesel ifadelerin görsel kılıklarına temas ediyor.
 
13.2. Sanatçının, bu durumu, algı alanımız içinde yer alan Gazze kompozisyonunda görsel ögelerin birbirleriyle kurduğu ilişkiden bir fonksiyon soyutlayarak güçlü bir şekilde vurguladığını görüyoruz. Fonksiyon ve bu fonksiyonun grafiksel gösterimi, aslında, bunların karşısındaki duvarda yer alan Gazze fotoğrafındaki görsel öğelerin bir araya geliş biçimine göre oluşturulmuş, yani bunlar aynı anlama gelen iki farklı simgesel ifade. Bu bakımdan sergide, görsel açıdan birbirlerinden kopuk gözüken bütün çalışmalar, aslında birbirleriyle yapısal olarak bağıntılı. 
 
13.3. Fonksiyonun yanında, bu fonksiyonun kartezyen ızgaradaki grafiksel gösterimi yer alıyor. Fonksiyon ve onun grafiksel gösterimi, birlikte, yapısal açıdan simetrik kompozisyonda bir duvar resmi oluşturuyorlar. Gazze fotoğrafında dumanın espasla kurduğu ilişkiyi, grafikte yer alan diyagonal çizgi, onun espası olduğunu söyleyebileceğimiz beyaz duvarla kuruyor.''

Yağız Özgen 
2020

Gazze 29.07.2014 2020
Gazze 2020
“f(x): 0.176x – 0.29” 2020