Yağız Özgen

SANATÇILAR

Türkçe’ye “üstveri” ya da “veri hakkındaki veri” olarak çevrilebilecek “Metadata” isimli sergi, sanatçının bilgisayar yazılımları aracılığıyla sanat yapıtlarına ait çevrim-içi belgelerden sayısal ortamda elde ettiği renk paletleri ve dizgelerden oluşuyor.Özgen’in son dönem çalışmalarında görüntüyü oluşturan birimler, sistematik bir şekilde bir araya gelip tuval üzerinde yeniden kurgulanmış birer temsil oluşturmanın ötesinde, bir nesne olarak resmin kendisine ait uzamsal sınırları işaretleyen dizgeler oluşturmaktadır.
 
Birbiri ardına, süreklilik içinde devam eden renk dizileri, bir nesne olarak tuvalin tamamına yayılan monokrom renk paletleri ve her biri çok sayıda tuvalden belirli bir tanesiyle eşlenmiş düz renk alanları… Aslında bu çalışmalar, sanat yapıtlarına ait çevrim-içi reprodüksiyonlardan, sayısal ortamda elde edilmiş birer görüntü. Ancak bu görüntüler temsil ilişkilerini sekteye uğratıyorlar. Artık kendi dışındaki bir şeyi temsil etmektense  bir şeyin hangi ölçüde temsil edilebileceğine ya da edilemeyeceğine işaret ediyorlar. Sanatçının çalışmalarında enformasyon akışının kesintiye uğradığı, anlamın ortadan kalktığı bir gramerle karşı karşıyayız; ancak buna rağmen enformasyonun bütünüyle ortadan kalktığını da söyleyemiyoruz. Nitekim duyumsamanın kesintiye uğraması nasıl duyusal ise, bilgi akışının kesintiye uğraması da benzer bir şekilde bilişsel olmalıdır.

[Morning on the Seine (460 Şerit)] 2016
[Fort Vimieux (375Şerit)] 2015
[Water Lilies (256 Şerit)] 2015
[The Louvre Under Snow (262 Stripes)] 2016
[Hint Okyanusu'nda Gökyüzünün Yansımasına Sahip Olan Dalgaların Ritmi (427 Şerit)] 2015
[Starry Night(450 Şerit)] 2014