aRb

15 Haziran 2017 - 15 Temmuz 2017

ARTİST Kerem Ozan Bayraktar, Şeref Erol, Yağız Özgen
SANATORIUM, 15 Haziran – 15 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kerem Ozan Bayraktar, Şeref Erol ve Yağız Özgen’in çalışmalarından oluşan “aRb” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.
 
Sergi ismini L. Wittgenstein’ın Tractatus Logico-Philosophicus adlı çalışmasından almaktadır. “aRb” zihinlerimizin tek başına yalın nesneleri ya da ögeleri kavrayamadığını ancak nesneler ya da ögeler arasındaki ilişkilerden oluşan bağlamları kavrayabildiğini işaret eden bir imdir. Bu anlamda bu sergi, nesnelere değil bağıntılara vurgu yapan ve bağlamı merkeze alan çalışmaları içermektedir.
 
“aRb” isimli sergideki çalışmalar,  Bayraktar, Erol ve Özgen’in “Sanat Tanımı Topluluğu” olanağında edindikleri deneyimlere dayanarak geçmişte “Gödel Kanıtlaması” metni üzerine gerçekleştirdikleri bağıntı ve eşleme (haritalama) kavramlarının çözümlenmesini içeren atölye çalışmalarından hareket ediyor.
 
“Eşlemenin [haritalamanın] temel özelliği, bir “nesneler” alanının içindeki bağıntıların soyut yapısının, başka bir “nesneler” [genellikle ilk kümedekinden farklı türden nesneler] alanının arasında da sağlandığının gösterilebilir olmasıdır.” (E. Nagel, James R. Newman)


SERGİ GÖRSELLERİ (6)