DENEMELER: 310 Adet Sanatçı Portresi

25 Nisan 2017 - 06 Mayıs 2017

SANATORIUM, 25 Nisan - 6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Sergen Şehitoğlu’nun son dönemde üretmiş olduğu veri görselleştirmelerine ev sahipliği yapıyor.  

Sanatçının son sergisi, “çevrim-içi sistemlerde bireyin var oluşunu”  çalışmalarının odak noktası haline getirmektedir. Ancak bu kez çevrim-içi dünyanın içinde konumlanan ve sergi bağlamında çözümlenen birey aslında “sanat dünyasının” oluşturucu ögelerinden biridir. Bir sanatçı, çevrim-içi dünyada nasıl var olur? Bu çalışmalar, günün her saati elimizin altında bulunan ve birçok kişinin kolaylıkla ulaşabileceği internet tabanlı “veri bankalarının” doğası üzerine birer soruşturmadır. Bahsi geçen veri bankalarında sanatçı kimliğinin nasıl kurulduğu ve görünür kılındığı serginin temel problematiklerden biridir. Bu “veri bankaları” yani çevrim-içi ansiklopediler, sanal sözlükler, arama motorları sonuçları vb. bütün kaynaklar aslında düzensiz olan bir dünyaya düzen getirme girişiminin belirtileridir. Bunlar birer listedir ve çevrim-içi listelerin mantığının çözümlenmesi bu serginin temel problematiklerinden biridir. Şehitoğlu’nun son sergisinde görülebilecek olan çalışmaları sanat üzerine çevrim-içi bilgi edinme metotları üzerine birer inceleme olarak görülebilir ve en genelde çevrim-içi dünyanın doğasını görünür kılma girişimidir.
 
Sergen Şehitoğlu’nun “DENEMELER: 310 adet Sanatçı Portresi” isimli sergisi, bizleri sanatçı kimliğinin kurulmasında, sunulmasında ve sanat üzerine bilgilenişimizde çevrim-içi dünyaların rolü üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.SERGİ GÖRSELLERİ (5)