DRONES, PILLS & YANTRAS

03 Nisan 2014 - 10 Mayıs 2014

Ludovic Bernhardt’ın yeni kişisel sergisi ileri endüstriyel toplumun bazı görsel ritüellerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Sergide ilaçlar, haplar ve bunların ambalajları, askeri terimler, kurgusal haritalar, Yantra diyagramları ve Mandalalar aracılığıyla biyopolitik yollardan günlük hayatlarımıza sızan göstergelerin kullanımı analiz ediliyor. Bernhardt, sergideki amacının her gün karşılaşılabileceğimiz işaret ve nesneleri bir araya getirip, bu materyallerin “tek boyutlu insan” kavramını nasıl politik olarak çevrelediğinin izini sürmek olduğunu söylüyor. Sergisinde, ışık yerleştirmeleri,  sahte-mistik posterler ve sabun kutuları gibi birçok farklı medyayı kullanan sanatçıya göre işlerinin altında yatan önemli sorunsallardan biri içinde bulunduğu aşırı korumacı ortamda insanların politik gerçeklikle bağ kurma şekilleri.
 
Sergilenen işlerin üretim sürecinde güçlü bir etkisi olan kitaplardan bazıları: Theory of the Drone (Grégoire Chamayou, 2013), Testo Junkie (Beatriz Preciado, 2008) ve Marksist Wars of the Global Empire (Alain Joxe, 2013).
 
Ludovic Bernhardt: Eğitimini Fransa’daki Contemporary Art National Studio Le Fresnoy’da tamamladı. Bir süredir İstanbul’da yaşayan sanatçı, Fransa’nın çeşitli yerlerinde ve Lizbon’da kişisel ve karma sergilere katıldı. İşlerinde politik-kuramsal göstergelerin görsel düzenlemesi ve üretimi üzerine yoğunlaşan Bernhardt, 2013 yılının Sanatorium’daki son sergisi olan Hyphologie’de François Ronsiaux ile birlikte küratörlüğünü üstlendi.


SERGİ GÖRSELLERİ (6)

SEÇİLMİŞ İŞLER (6)