Hiçbir Yerden Haberler

02 Haziran 2016 - 02 Temmuz 2016

ARTİST Luz Blanco

02 Haziran – 02 Temmuz 2016 tarihleri arasında Sanatorium’da üçüncü kişisel sergisini gerçekleştirecek olan Luz Blanco, adını William Morrisin’in ‘News From Nowhere’(1890) adlı romanından alan sergisinde aslından ayrılmış ve yeniden inşa edilmiş imgelerden oluşan rastlantısal bir döngü görünümündeki yeni serisini sunuyor.
Blanco, çizimlerini manipüle ettiği film ve belgesel görsellerinden elde ediyor. Bu sayede sanatçı, grafiklerin yeniden yaratım sürecinde kendi yollarını bulmalarını sağlarken; bizleri diyalektik bir biraraya getirme süreciyle baş başa bırakıyor:

Luz Blanco bize çoğunlukla matıksal bir birleştirme süreci sunuyor. Görsel hikâyelerin parçalanışı, tıpkı ikonik objeler gibi gizemli, ortalığa saçılmış, ufalanmış ve kırılgan anlatılar yaratıyor, kendi kurallarını zorla kabul ettirip hikayeyi bitirmiyor.

Sanatçıya göre, fotoğraf yoluyla yaratılmış çizimler bir nevi hatıra filtresi işlevi görüyor. Blanco’nun çizim pratikleri ise, transparan/silik, kurgusal/sahici gibi ikilemleri içinde barındırarak, büyüleyici gerçeklikleri ve boşluklarıyla hatıravari bir his teşkil eden imajları oluşturuyor.
Odak noktası parçalanmış anılar olan bu sergi, çizimleri parçalarına ayrılmış ve yeniden inşa edilmiş imgeleri tümleşik bir süreçte biraraya getirip bize sunmayı amaçlıyor.

Luz Blanco Paris ve İstanbul arasında çalışan Fransız bir sanatçıdır. Sanatı, çizimleri ve kurguları silinti, hafıza karışıklıkları ve farkında olmama arasında olası bir bağ olduğunu keşfetmiştir.
 
Sanatçının 2015’teki New Delhi ve Paris’teki kişisel sergilerinden sonra Haziran ayında yeni kişisel sergisi SANATORIUM’da görülebilir. Ağırlıklı olarak çizimlerden oluşan son çalışmaları bizi bir çeşit arkeolojik belleğe daldırır. Bu da post dijital estetiğe çok yakındır. Sanatçı uzun bir çizim süreci içinde bazı dijital görüntülerin çerçevelerini, noktalarını ve mekanik aksamlarını uyarlamıştır. Görüntülerin kırılganlığını sorgulamayı amaçlarken yaralanabilirlik kavramını incelemiştir.
SERGİ GÖRSELLERİ (7)

SEÇİLMİŞ İŞLER (7)