Metadata

08 Nisan 2015 - 09 Mayıs 2015

SANATORIUM, Yağız Özgen’in 2012’den bu yana üzerinde çalıştığı üçüncü kişisel sergisine “Metadata” başlığı altında ev sahipliği yapıyor.

 
Türkçe’ye “üstveri” ya da “veri hakkındaki veri” olarak çevrilebilecek “Metadata” isimli sergi, sanatçının bilgisayar yazılımları aracılığıyla sanat yapıtlarına ait çevrim-içi belgelerden sayısal ortamda elde ettiği renk paletleri ve dizgelerden oluşuyor. Özgen’in son dönem çalışmalarında görüntüyü oluşturan birimler, sistematik bir şekilde bir araya gelip tuval üzerinde yeniden kurgulanmış birer temsil oluşturmanın ötesinde, bir nesne olarak resmin kendisine ait uzamsal sınırları işaretleyen dizgeler oluşturmaktadır.
 
Birbiri ardına, süreklilik içinde devam eden renk dizileri, bir nesne olarak tuvalin tamamına yayılan monokrom renk paletleri ve her biri çok sayıda tuvalden belirli bir tanesiyle eşlenmiş düz renk alanları… Aslında bu çalışmalar, sanat yapıtlarına ait çevrim-içi reprodüksiyonlardan, sayısal ortamda elde edilmiş birer görüntü. Ancak bu görüntüler temsil ilişkilerini sekteye uğratıyorlar. Artık kendi dışındaki bir şeyi temsil etmektense  bir şeyin hangi ölçüde temsil edilebileceğine ya da edilemeyeceğine işaret ediyorlar. Sanatçının çalışmalarında enformasyon akışının kesintiye uğradığı, anlamın ortadan kalktığı bir gramerle karşı karşıyayız; ancak buna rağmen enformasyonun bütünüyle ortadan kalktığını da söyleyemiyoruz. Nitekim duyumsamanın kesintiye uğraması nasıl duyusal ise, bilgi akışının kesintiye uğraması da benzer bir şekilde bilişsel olmalıdır.
 
Özgen, son sergisindeki çalışmalar ile izleyiciyi, duyumunun olanaklarını ve sürekliliğini görünür kılacağı bir dizi “mekânsallaşan imge” ile buluşmaya davet ediyor.  Sergi 8 Nisan-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında SANATORIUM’da görülebilir.
 
Yağız Özgen: 1987 İstanbul doğumlu sanatçı, 2005 yılında başladığı Marmara Üniversitesi G.S.F Resim Lisans programından 2009 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı yüksek lisans programını, “Yeni Teknoloji ve Dijital Temsilin Estetiği: Chris Cunningham” adlı tezle, 2012’de bitirdi. Marmara Üniversitesi Resim Anasanat dalında Sanatta Yeterlik programına devam eden sanatçı, lisans mezuniyetinden bu yana İstanbul’da “C://Still_Life” ve “Spectrum” adlı iki kişisel sergi gerçekleştirdi. Ludovic Bernhardt’ın yönettiği “Hypologie” ve Simona Vidmar ile Derya Yücel’in yönettiği “28.Günümüz Sanatçıları Sergisi” ise katıldığı önemli grup sergilerinden sadece birkaçı. 2011’den beri Sanat Tanımı Topluluğu Kavramsal Sanat Etkinliklerine de katılan Özgen, imge üretim teknolojileri bağlamında görüntünün doğası ve dil üzerine çalışmaktadır.


SEÇİLMİŞ İŞLER (8)