The Wall

12 Ocak 2017 - 18 Şubat 2017

ARTİST Sinan Bökesoy

THE WALL : BİR SES YERLEŞTİRMESİ

Duvar mimari anlamda iki bölümü birbirinden ayıran, bir çevrilmişlik ya da açığa çıkarma eylemini gerçekleştiren en basit yapı elemanıdır. Aynı zamanda enformasyonu ve korunması gereken alanları kontrol altına alır (firewall), olayları gizler ve bir izolasyona işaret eder. Tüm bunlar bir otoritenin varlığını gösterir. Diğer mimari öğeler gibi, duvar ‘ev sahipliği’ yaptığı ortamın ses akustiği tanımlar. Kendisine çarpan, yansıyan ve içinden geçen tüm enformasyon değişime uğrar. 

“Duvar” yerleştirmeleri, bu doğal akustik davranışı tasarımlanmış ses ortamlarına uygulayarak kişiler, olaylar ve topluluklar arasındaki görünmeyen duvarları somutlaştırma / duyulabilir hale getirme amacını taşır. Ziyaretçi, yerleştirmelerin fizik ortamlarını etkileşimli ses bölgelerini katederek ve duvarın iki tarafının ses ortamına tanıklık ederek dolaşır.

Galerideki yerleştirmeler hakkında :

“Bahçeler/Gardens” duvarlar tarafından oluşturulmuş/sınırlanmış iki izole ortamı ses belgeleri ile bize sunar, biri zoraki yapılmış bir duvar diğeri ise isteyerek oluşturulmuş bir duvardır.

“Yakınlık/Proximity” iki ayrı zamana ait savaş ortamını bir duvar ile birbirinden ayırarak sunar. 

Nasıl ziyaret edilir ? 

Ziyaretçi iPhone/iPad için geliştirilmiş yerleştirme uygulamasını ve bir adet kulaklık kullanarak, iPhone’u dik pozisyonda tutacak şekilde mekanda dolaşır. Mekandaki duvar/duvarlara etkileşimli bir ses performansı sunulabilmesi için elektronik bileşenler yerleştirilmiştir. Bu şekilde ziyaretçinin hareketleri ve yön bilgisi, iPhone tarafından mekanda ve duvar boyunca işlenerek, yerleştirmenin tasarımlanmış üç boyutlu ses uzayını gerçek zamanda iletir.