Yönergeler

19 Nisan 2019 - 19 Mayıs 2019

Yağız Özgen’in “Yönergeler” adlı sergisi 19 Nisan – 19 Mayıs 2019 tarihleri arasında SANATORIUM’da yer alıyor.

Özgen’in “Yönergeler” başlığı altında bir araya getirdiği çalışmaları, serginin gerçekleştirileceği zaman ve mekanı yapısal anlamda konu ediniyor.

Sergi, uzamsal ilişkileri gösteren taslaklar ile bu taslaklarda işaretlenerek ayırt edilmiş olan bölgelere bir duvar resminin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren yönergelerden oluşuyor.

Özgen, galeri mekânında yer alan duvarları, bir görüntünün üzerine yansıtılabileceği kalıcı bir düzlem veya bir nesnenin üzerinde konumlandırılabileceği taşıyıcı bir öge olarak ele almıyor. Sanatçı, mekânı bölümleyen duvarları, iç mekânda gerçekleşen olayları, dışarıda olup biten olaylardan ayırt etmemize yarayan birer ayraç olarak ele alarak işaretliyor. Mekânın yapısal ilişkileri gözetilerek bir araya getirilen taslaklar ve yönergeler, tek bir yerleştirme içinde bu ayraca göre bir araya geliyorlar.

Çalışmalar bütününde, bir nesneyi “basit” veya “karmaşık” biçiminde nitelemenin koşullarını kavramaya yönelik çözümlemeler sunuyor. “Yönergeler”, içerdiği zamansal ve mekânsal ilişkiler bakımından karmaşık olanı, çözümlendiğinde daha yalın ögelerine ayırt edilebilen bir çokluk; basit olanı ise, çözümlendiğinde daha yalın ögelerine ayırt edilemeyen bir birlik olarak ele alarak inceliyor.SEÇİLMİŞ İŞLER (7)