Art Unlimited - The Gaming Room

Oğuzhan İzmir’in sergi üzerine yaptığı değerlendirme Art Unlimited’ın Eylül-Ekim 2021 sayısında yer alıyor. 

''SANATORIUM’un 10 Eylül-24 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yaptığı The Gaming Room sergisi, Ludovic Bernhardt’ın grafikler, haritalar, oyunlar gibi küresel süreçleri geniş bakış açısıyla aktaran görselleştirmeleri malzeme olarak kullandığı üretimlerden oluşuyor. Bernhardt, kırılma noktası teşkil eden toplumsal olayları “yöneten” bakış açısıyla anlaşılabilir hale indirgeyen bu simge ve anlam sistemlerini adeta diseke ediyor. Ardından, açığa çıkan sembol ve şekiller arasındaki şiirsel ilişkileri mercek altına alıyor.’'