Artfulliving - Future Looms

Gelecek Hakkında Spekülatif Mitler
Melike Bayık, Artfulliving, December 2020
https://www.artfulliving.com.tr/sanat/gelecek-hakkinda-spekulatif-mitler-i-22366