İstanbul Art News - ÇAĞDAŞ RESMİN İZİNDE

Çağdaş resmin izinde ISTANBU LARTNEWS Sanatorium İstanbul ve Galerie Michael Schultz Berlin iş birliğiyle gerçekleşen "Painted Images" sergisi dört ayrı ülke ve üç ayrı kıtadan sanatçıların yapıtlarıyla izleyiciyi tüm yerküreyi kapsayan bir düşünce yolculuğuna davet ediyor. 14 Nisan'a kadar Sanatorium İstanbul'da görülebilecek sergide, resimde kendi özgün sanatsal pozisyonunu temsil eden dört ayrı ressam yer alıyor. Galerie Miclıael Schultz'un sanatçısı Jochen Proehl küratörlüğündeki sergiye galerinin diğer üç sanatçısı SEO, Andy Denzler ve Jean Y. Klein da katılıyor. Resmin kendisini odağına alan serginin amacı bir yandan kavramsal sanatın giderek daha büyük bir rol oynadığı, öte yandan yapıtların giderek dijitalleştiği sanat ortamında somut bir resim sergisinin nasıl yapılabileceğini göstermek. Malevich 100 sene önce "Siyah Kare" ile şekli ve rengi indirgedikten sonra resim sanatı için daha ne yapılabileceği uzun süre tartışma konusu olmuştu. Yine de resim sanalı günümüzde var olmaya devam ediyor ve kendisini tekrar tekrar yeniden keşfediyor. Bıı sergi Malevich'ten sonra çağdaş kavramsal ve dijital sanat çevresinde somut resim sanatında nelerin mümkün olduğuna dair bir tez olarak izleyiciye önermeler sunuyor. Sergide yer alan sanatçılardan aslen Koreli olan SEO, Gwangju'da Gho-sun Üniversitesi'nde ve ardından Berlin'de Universitât der Künste'de eğitim gördü. Berlin'de yaşayan ve üretimlerini sürdüren SEO çalışmalarında küreşelleşmenin insan üzerindeki etkisini işliyor. Nesnelerin özünüe inebilmek amacıyla dekonstrııksiyon, konstıüksiyon ve aynı zamanda Batılı ve Doğulu tekniklerden yararlanırken böylelikle kullandığı temalara biçimsel ve içerik olarak birçok farklı açıdan yaklaşıyor. Her dört sanatçı da giderek dijitalleşen dünyamızda resim sanatının bozulmayan temel gücünün artan önemine inanıyor. Kanada'da dünyaya gelen Jean Y. Klein ise 16 yaşında Paris'te eğitim görmeye başladı ve Ecole natioııale superieure des Beaux-Arts'a devam etti. Ardından sanat eğitimine Berlin Hochschııle der Künste'de sürdürdü. Bugün Berlin ile Yunanistan'ın Peloponez Yarımadası'nda yaşayan ve çalışmalarını sürdüren sanatçının ilgi alanını SEO, "Der sphârische Raimi", tuval üzerine akrilik, 160xl30cm, 2018 antik çağlar oluşturuyor. Klein çalışmalarının esin kaynağını geçmiş ile bugün arasındaki zamaıısal uzaklığın oluşturduğu gerilim alanından alıyor. isviçreli sanatçı Andy Denzler ilham kaynağını yeni iletişim araçlarından alıyor. İşlerinin çıkış noktası kendi çektiği fotoğraflar olan sanatçı bu fotoğrafları tuvale yağlı boya ile yansıtıyor. Figürleri enerjik fırça hareketleriyle çalıştıktan sonra boyayı yatay bir biçimde tuvale yayarak eserlerinde hareket ve durgunluk arasındaki tezatlığı yakalıyor. Projede hem kııratör hem de sanatçı olarak yer alan Jochen Proehl ise Almanya'da doğdu. Çocukluk ve gençliğini İstanbul'da geçiren sanatçı Berlin'de Hochschııle der Künste'de eğitim gördü ve ilerleyen yıllarda çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak eğitmenlik yaptı. Halen İstanbul'da yaşayan ve çalışan Proehl, 2013 yılından beri İstanbul Bahçeşelıir Üniversitesi Fotoğraf Böliimü'nde ders vermenin yanı sıra 2017'den beri de üniversitenin kültür-sanat direktörü olarak görev yapıyor. Çalışmalarında toprağın yüzeyinden yola çıkarak işler üreten sanatçı yerküreyi bir organ olarak ele alarak insanoğlunun müdahalesiyle oluşmuş toprak yapılarıyla hayali coğrafyalar yaratıyor. En yeni eserlerinde kentsel yapıları 'toprak coğrafyaları' olarak yansıtıyor.