IstanbulArtNews, Elective Affinities

"Bir sanatçı ve sanat tarihçisinin kendi monografisi üzerine"
Hüseyin Gökçe
January 2022

https://www.istanbulartnews.com/post/bir-sanat%C3%A7%C4%B1-ve-sanat-tarih%C3%A7isinin-kendi-monografisi-%C3%BCzerine