Yazıhane Narmanlı Sanat - Future Looms

Bir Süreç Olarak Dokumak
Ezgi Yurteri, Yazıhane Narmanlı Sanat, December 2020
https://www.yazihane.narmanlisanat.com/2020/12/28/bir-surec-olarak-dokumak/