Çağla Köseoğulları

SANATÇILAR
Çağla Köseoğulları çalışmalarında kişisel dünyasında, gündelik hayat akışında ve toplumsal olaylar karşısında gördüklerinin, algıladıklarının ve hissettiklerinin kağıt üstünde nasıl forma dönüştüğüyle ilgilenir. Algıladıklarını, çoğu kez kelimelere dökmeksizin, mürekkep ile düşünmeye, hislerine kulak vererek anlamaya, anlatmaya çalışır. Bu arayış, söylemek istediği söze göre kendine bazen somut bazen de soyut formlarla ifade yolları bulur. Genellikle kağıt üzerine mürekkep ile çalışan sanatçı bir problemi çözerken her seferinde malzemeyle tekrardan tanışır, yüzeyi keşfeder ve sorularına cevap arar.