Kerem Ozan Bayraktar

SANATÇILAR
Kerem, “Büyük Oksidasyon Vakası” (2019) adlı diyagramında ise bugün insan için yaşamla, temiz havayla özdeşleşmiş oksijenin yeryüzü tarihindeki karmaşık etkileşimlerine dair katmanlı bir ilişki haritası ortaya koyuyor. Bu ilişki haritasının makro ölçeğinde düşünürsek, bu süreçler ve akışlar dahilinde insan, oksijen, bitki, hayvan, motor veya bakteri, farklı anlarda farklı etkileşimlerde bulunan öğeler olarak görülüyorlar. Bu sürece veya sisteme bir merkez tayin etmek imkânsız. Dahası, bu etkileşimler içinde mutlak iyi, kötü, faydalı, zararlı gibi tanımlamalar yapmak da imkânsız; ancak ne, neye, ne zaman ve ne yönde etki etti gibi sorulara cevap aranabiliyor. Hâliyle, romantik bir doğa fikrini de doğrudan imkânsız kılıyor. Diyagramda, dünyada oksijenin var olmasına neden olan biyolojik ve fiziksel süreçlerin diğer canlıları katletmesi; oksijeninin motorlu taşıtların çalışmasında kullanması; yakıt olarak kullanılan fosillerin oksijensiz ortamda ortaya çıkması gibi olaylara dair ilişkilerin tarifleri, fen bilgisi kitaplarını anımsatan yoğun bir işaretleme ile sunuyor. İllüstrasyonlar, metinler ve simgeler olguları açıklama amacıyla birbirinin içine geçerken, karmaşıklığın giderek artması nafile bir çabaya, bütünsel ilişkileri kurmanın olanaksız olduğu bir yığınlaşmaya neden oluyor. Diyagramdaki terimler birbirlerini işaret ettikçe, kendine referans veren bir anlam sistemine dönüyor. Dil ve gösterge bu tarihsel, maddesel dinamik sürecin bir parçası olarak kaçınılmaz biçimde var oluyor.

Büyük Oksidasyon Vakası'ndan detay 2019
Büyük Oksidasyon Vakası'nın yerleştirme görseli 2019