Kerem Ozan Bayraktar

SANATÇILAR

Kerem Ozan Bayraktar’ın “Klimalar” adlı serisi, dijital müdahale yoluyla bina cephesi fotoğraflarından pencerelerin kaldırılması ve bu şekilde klima, doğalgaz borusu gibi iklimlendirme araçlarının belirgin kılınmasına dayanır. Bu çalışmanın çıkış noktası, barınma alanlarımızdaki doğal hava koşullarıyla mücadele çabamız gibi bizim için çok kanıksanmış bir durumun sıradanlığını ortadan kaldırıp, yaşam alanlarımızda oluşturduğumuz kapalı sistemi görünür kılmaktır. Doğal hava akışını bloke ederek yarattığımız bu kapalı sistemlerden, halihazırda zaten işlevini yitirmiş olan pencereler çıkarıldığında ise ortaya çıkan görüntü, gerçeklikten uzak bir distopya hissi yaratır. Bu mekanik manzara, gerçeğin işlevsellik merceğinden geçirilmiş bir tezahürü olarak kabul edilebilir oysa. Biçimsel açıdan bakıldığında ise, aynı öğenin kompozisyon içinde tekrarlanması, gözü içinde bulunduğumuz duruma yabancılaşmaya hapseder. Klimaların dizilimi mekanik bir platform oyununu ya da kendi kendine çalışan bir makineyi anımsatır. Bu görselliğin yarattığı soyutlama etkisi ile modernist resimler arasındaki biçimsel ilişkinin bir benzerini, ideolojilerin mimarideki yansımalarında da gözlemlemek mümkündür.

“Dünya gezegenini sıklıkla evimiz olarak benimsememize karşın, bedenimizin çevre şartları karşısındaki durumu bunun tersini söylüyor. Bir çok koşulda hayatta kalamayacak kadar kırılganız. Tasarladığımız mühendislik yapıları ve mimari bunu gösteriyor. Bu şekilde düşündüğümde ya da sokağımdaki yapıları gözlemlediğimde kendimi başka bir gezegendeymişim gibi hayal etmekte zorlanmıyorum." 

Air Conditioners 2015
Air conditioners 2015
Air conditioners 2015
Air conditioners 2015