Kerem Ozan Bayraktar

SANATÇILAR

Bu çalışma orkide, arı ve makinenin ilişkisini birlikte evrim düşüncesi üzerinden ele alıyor. Video, bir öznenin merkezde bulunmadığı, formların birbirleriyle temas halinde, sürekli bir akış içindeki hallerini, endüstriyel manzaralar ve reklam estetiğini bir arada kullanarak betimliyor.

Arı ve bitki arasındaki biyo-semiyotik ilişki, bugün arzu ekonomisine dayalı bir çiçekçilik endüstrisi tarafından farklılaşmıştır. Arılar vasıtasıyla çoğalmak için görünümlerini kullanan bitkiler, aynı stratejileri insanlar üzerinde de kullanmaktadır. Bu durum insanların salt görünümleri nedeniyle kitlesel ölçeklerde bitki yetiştiriciliği yapmasına ve aşırı büyümeye neden olan bir pozitif geribildirime neden olmaktadır. Bitkinin biyolojik göstergeleri, endüstriyel göstergelere dönüşmekte; arzu tüketimine dayalı reklamlar, daha çok üretimi, daha çok üretim de daha çok reklam gereksinimine neden olmaktadır.

Diğer yandan makineler, bu çoğaltım sürecini hızlandırarak bitkinin üreme mekanizmasının önemli bir parçası haline gelmektedirler. Hızlı üretim baskısı makinelerin de zaman içinde değişmesini, daha organik ve daha modüler formları kullanmasını zorunlu kılmaktadır.

Mimicry 2018
Mimicry 2018
Mimicry 2018
Mimicry 2018
"Koloni" isimli sergiden görseller, 2017-18, Abud Efendi Konağı, Istanbul
"Koloni" isimli sergiden görseller, 2017-18, Abud Efendi Konağı, Istanbul
"Koloni" isimli sergiden görseller, 2017-18, Abud Efendi Konağı, Istanbul