Kerem Ozan Bayraktar

SANATÇILAR
“Solunum”, su içine bırakılmış, paslanan, sergi boyunca paslanmaya devam edecek olan demir parçalarını içeren bir yerleştirme; inorganik maddelerin dönüşüm ve etkilenme biçimlerine dair sorulara ve canlı olmayan varlıkların, canlılık, hareket ve varyasyon ile ilişkilerine odaklanıyor. Oksijenin solunumla ilişkisiyle metalin paslanması ilişkisini, tıpkı ilk canlı gibi, bu demir parçalarının da su içinde dönüşmesi gibi olguları birlikte düşünen sanatçı, bu metal parçalarının cansızlığına bir şerh düşüyor. 
Solunum, yerleştirme görseli 2019
Solunum, detay 2019