Mehmet Dere

SANATÇILAR
Mehmet Dere 1979 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Kendisi aynı fakültede yüksek lisansını tamamlamış, ve şu an Sakarya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim ASD bölümünde doktora yapmaktadır. Sanatçı çalışmalarında her şeyin her şey ile  temas ettiği çok katmanlı bir alanda var olmaktadır. Dere’nin erken dönem çalışmaları Türkiye’nin sosyo-politik tarihi / çok kültürlülüğü, kimlik, aidiyet ve  kültürel demokratikleşme anlamında çok  sesliliğin oluşması/korunması  geliştirilmesi konularını merkeze alan politik bir alanda var olur . Dere işlerinde kendi ifadesiyle “görünmez hikayeleri”  toplamayı sever. Dere için bir bütün genellikle küçük parçalardan oluşan bir zamanda yolculuktur. Sanatçı gerçeklikle olan hesaplaşmasında ve gerçekliği üretme noktasında bu yönüyle işlerini sürekli besler. Toplumsal adaletsizlik, direnme ve hayatta kalma politikaları; Sanatçıya ait dışarıdan bir gözlemin eseri olarak değil, yakın mesafeden yaşam pratiğinin tam içerisinden bir bakışın eseri olarak işlerin atmosferini oluşturur. Bütün bu olan bitene karşı geliştirilen refleksif dirençten kaynaklanan bu yapı kimi zaman trajikomik kimi zaman da sabır ve acı ilişkisi üzerine odaklanılarak kesintisizce, ibadet eder gibi tekrar tekrar işlenir ve izleyiciye sunulur.Türkiye’nin kültür tarihi üzerinden hareketle bellek , birey ve toplumsal kimlik araştırmaları üzerine yoğunlaşır iken son dönem çalışmaları iç gerçeklikten beslenen şiirsel lirizme doğru  soyut bir çizgi göstermektedir.
 
Dere  İzmir’de bulunan 49A adlı güncel sanat insiyatif mekanının aynı  zamanda kurucusudur. Bu mekan güncel sanatın; gündelik hayatın ritminde var olabileceği, kendini dünyaya açabileceği, çevresiyle bütünleşebileceği alanların arayışından yola çıkarak oluşturulmuştur. Görünür ve sürdürülebilir bir somut alanın inşası olan 49A bu noktadan üretim olasılıklarını, ulaşılabilirliği ve diğer insanların projelerini bir oyun alanı içinde misafir etmeyi amaçlamakta. İlk kişisel sergilerini burada açan sanatçı aynı zamanda İzmir’de bulunan K2 Güncel Sanat Merkezi’nin eski üyelerindendir ve merkezin birçok karma sergisinde yer almıştır. Ayrıca 2010 yılında; Halil Altındere küratörlüğünde Tütün Deposu’nda “Fikirler Suça Dönüşünce”, İzmir’de gerçekleşen “Port İzmir 2, Sessizlik_Fırtına, Uluslararası Çağdaş Sanat Trienali”, 2008 yılında Rotterdam’da Ong Keng Sen küratörlüğünde ve Avrupa Kültür Fonu sponsorluğunda “I am Here, The Time is Now” sergilerinde yer almıştır. “27. Günümüz Sanatçıları Sergisi”, Akbank Sanat Beyoğlu’nda özel ödüle layık görülmüştür. 2007 yılında 10. İstanbul Bienali Santral İstanbul’da gerçekleşen özel proje de yer almıştır. Türkiye kültür tarihi üzerinden hareketle yerel ve toplumsal bellek araştırmalarına odaklanılan bir dizi ironik ve sözünü esirgemeyen  kurgudan oluşturulmuş olan “Ne Gülüyorsun? Bu senin hikayen” adlı sergi sanatçının ilk kapsamlı kişisel sergisidir.