Sergen Şehitoğlu

SANATÇILAR
SERGEN ŞEHITOĞLU’nun “Mojave Çölü” isimli çalışması, Antroposeni (İnsan Çağı), gezegenimizin morfolojik yapısı üzerinden inceliyor. Şehitoğlu çalışmasında, ABD’deki Mojave Çölü’nün uydudan elde edilen görüntülerini tarayarak, bu görüntülerdeki insan canlılığı belirtilerine, simetri, tekrar ve çeşitlilik bağlamında odaklanıyor. Bu çalışma, insan canlılığının biyolojik biçimsel yapısı ile insanın ortaya koyduğu temsil sistemlerinin biçimsel yapısını birlikte sorun ediniyor. Şehitoğlu’nun çalışmasında uydu görüntüleri aracılığıyla incelemekte olduğu çöl, potansiyel olarak bütün formları içeren bir tür olasılıklar uzamı olarak ele alınmakta. Çalışmada, dağınık haldeki cansız maddelerin kombinasyonlarıyla ortaya çıkan yaşam fikrinin, coğrafi örüntülerde yaşamı saptanabilir hale getiren göstergelerle benzerlikleri gösteriliyor. Şehitoğlu, Norbert Wiener’in yaşamı tanımlamak için kullandığı, “bir süreliğine entropiye karşı duran geçici adacıklar” ifadesinin, yaşamın kendi ürettiği formlar için de geçerli olduğunu dile getirmekte. Bu yönüyle bakıldığında, canlı varlıkların içinde bulundukları ortamda neden oldukları değişimlerin, doğrudan, o canlıların kendi biyolojik sistemleriyle olan karşılıklı bir bağlantısının bulunduğu söylenebilir. Büyüme, üreme ve çevresel şartlara tepki verebilme gibi yaşamsal dinamiklerin gerçekleşmesi için gerekli olan sıkıştırılmış madde ve enerjinin işlenmesi sonucunda çevreye bırakılan “dağınık” formlar, insan ürünü yapay nesnelerde de benzer özellikler gösteriyor. Çalışmanın temel amaçlarından birisi, bu eşlemeyi görünür kılmak.
 
353430N1152855W 2018
363801N1125151W 2018
372500N1165136W 2018