Stephan Kaluza

SANATÇILAR
Stephan'ın "Anımsama" başlıklı serisi, 2014 yılında ürettiği tuval üzerine yağlıboya resimleri içeriyor. Sergilenen işler çoğunlukla, keskin kontrastlar ve uygun derinlik efektleri ile sağlanan siyah-beyaz manzaralardan oluşuyor. Konturlar kısmen beyaz "hiçliğin" içinde kaybolarak içerikle ilgili bağlantıyı netleştiriyor: Doğa yok olur gibi, bu hiçlikte çözülürcesine kendini kaybeder gibi görünüyor. Gözlemciye doğru artan mesafe ile birlikte doğa ve insan dünyası arasındaki uzaklık da belirginleşiyor. Kaluza böylece insan evreninin gerçek bir evren (doğa) ile hâlâ nasıl bir ölçekte bağlantıda olduğunu ya da her ikisinin de zaten birbirinden ne kadar kopmuş olduğunu inceliyor. Doğa burada bir tür yüzey matrisi olarak beliriyor, artık bir yaşam alanı olarak değil, kayboluşta kavranan saf bir görünürlük olarak işlev görüyor;bu şekilde bu resimler de görmeyi ele alıyor – artık algıya değil anımsamaya tabi olan kayıp bir kökeni gizleyerek. Bu nedenle, motiflerin seçimi özel bir şey; kısmen kolektif hafızada  negatif çağrışımları olan yerler seçiliyor, örneğin Auschwitz gibi –pastoral bir doğa ile pek de bağlantı kurulamayacak yerler. Burada önemli olan şey bir yerin anlamı, ana hatlar ve konturların kaybında olduğu kadar bu anlamın da kaybı; idil, özellikle bu örnekte, ölmekte olan bir şey olarak kendini ortaya koyuyor.