Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler

05 Eylül 2019 - 20 Ekim 2019

ARTİST Kerem Ozan Bayraktar KÜRATÖR Kevser Güler
Kayalar ve Rüzgârlar, Mikroplar ve Kelimeler


Kerem Ozan Bayraktar’ın kişisel sergisi, “Kayalar ve Rüzgârlar, Mikroplar ve Kelimeler” yeryüzünde yaşamı düşünmekle ilgileniyor. Kerem’in son dönemde üzerinde çalıştığı Büyük Oksidasyon Vakası (2019) ile varyasyon ve çeşitliliğe dair sorulardan yola çıkan sergi, 5 Eylül’de SANATORIUM’da açılacak. Serginin küratörlüğünü Kevser Güler üstleniyor.

Yaşama dair akışların, ilişkilerin materyalist bir şekilde temellendirilmesinin imkanlarıyla ilgilenen sanatçı, çeşitlilik, varyasyon ve karmaşıklık ile bunları mümkün kılan hareket, dönüşüm ve akış fikirlerine dair imgelerden hareket ediyor. Sergide, Kerem’in “Büyük Oksidasyon Vakası”nı illüstrasyonlar, görseller, infografikler, metinler ve simgelerle incelediği baskı çalışması ile bir videosu; canlılık ve hareket ilişkisine baktığı bitki, hayvan ve nesne portreleri, ve inorganik bir maddenin dönüşümünü irdeleyen nesne yerleştirmesi bulunuyor. Aynı zamanda sanatçının varyasyon ve çeşitlilik üzerine yapıtlarından minyatür ambulans çalışmaları ile gan çizim yöntemiyle ürettiği olası beden imajları sergileniyor. Sergi, yeryüzünde yaşamsal ilişkilerin dönüşüm ve zamansallığına bakarken, diğer yandan imgenin dönüşüm imkanlarına ve güncel dijital imge kavrayışına dair sorulara davet ediyor. Hareket ve hareketsizlik, canlı ve cansız, doğal ve yapay, temsil sorusuyla beraber dijital imge, veri ve bilgi de serginin temel meselelerinden bazıları.

“Kayalar ve Rüzgârlar, Mikroplar ve Kelimeler” adını Manuel de Landa’ın Çizgisel Olmayan Tarih isimli kitabındaki bir cümleden alıyor. Kerem’in ilham verici bulduğu Çizgisel Olmayan Tarih bugün, maddeyi etkin bir fail olarak tanımlayan, doğa ile kültür ilişkisini öncelikle bu ikiliği bertaraf etmekle başlayarak düşünmeyi öneren, insan-merkezci ontolojileri sorunsallaştıran güçlü çalışmalardan biri.

Sergi ile beraber bir de kitap üretiliyor. Kerem Ozan Bayraktar’ın resimleri, serginin küratörü Kevser Güler’in, felsefeci Gaye Çankaya Eksen’in, sanatçı Sergen Şehitoğlu’nun metinsel çalışmaları ile şair Asuman Susam’ın bir şiirini kapsayan kitap, Dilara Sezgin tarafından tasarlanıyor.

“Kayalar ve Rüzgârlar, Mikroplar ve Kelimeler” 5 Eylül – 20 Ekim, 2019 tarihleri arasında, SANATORIUM’da izlenebilir.

Sanatçı hakkında:

Kerem Ozan Bayraktar (1984) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Genelde animasyonlar, 3D bilgisayar görselleştirmeleri, ölçekli modeller ve metinler kullanıyor, değişim, mutasyon, çeşitlilik ve kopyalama konularına odaklanan araştırmalar ve işler yapıyor. Yapay ve doğal sistemler arasındaki sınırları, döngüleri ve etkileşimleri, gezegen morfolojilerinden şehir bitkilerine uzanan geniş bir araştırma alanı kapsamında yeniden üretiyor ve betimliyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini “Dijital İmge” ve “Sistem Teorisi” üzerine çalışarak tamamladı. Sanatçının çalışmaları yerli ve yabancı yayınlarda, video gösterimlerinde ve koleksiyonlarda yer almaktadır. Bayraktar Temmuz – Aralık 2019 tarihlerinde süregelen Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı'nda yer almaktadır.

Küratör hakkında:

Kevser Güler’in ekiplerinde olduğu sergi ve projelerin bazıları: etten, kemikten, ikinci sergi, Bilsart, İstanbul, 2019; Patates Yetiştiricileri, Kitap ve Araştırma, İstanbul, Nevşehir ve Rotterdam, 2019; etten, kemikten, birinci sergi, Operation Room, İstanbul, 2019; Ekolojinin Geleceği, Corridor Project Space, Amsterdam, 2018; Koloni, Kaos GL 2. Çağdaş Sanat Sergisi, Istanbul, 2017; Dünyadan Çıkış Yolları, Cappadox, Nevşehir, 2017; Gelin Bahçemizi Ekelim, Cappadox, Nevşehir, 2016; Canlı/Madde : İçinde ve İçinden, Proto5533, Istanbul, 2016; Kapadokya Çarpması, Cappadox, Nevşehir, 2015. Kevser Güler, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde lisans ve Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2007-2014 yılları arasında İstanbul Bienali ekibinde görev alan Kevser, 2014 yılından bu yana Arter koleksiyonu üzerine araştırma yapıyor ve aynı zamanda küratörlük çalışmalarına devam ediyor.


SERGİ GÖRSELLERİ (5)

SEÇİLMİŞ İŞLER (4)