12.2020-08-dergi

"İlk sayısı 06.2020’de yayınlanan derginin, ikinci sayısı 12.2020 tarihinde, Yağız Özgen’in küratörlüğünde ve 8 sanatçının katılımıyla yayınlandı. Sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen bir mecra olan derginin bu sayısında, sanatçı Yağız Özgen, kavramsal çerçeveyi oluşturarak derginin içeriği konusunda sorumluluk almıştır. Hiyerarşik örgütlenmelerden bağımsız olmasının yanı sıra, kendisi de hiyerarşik bir örgütlenmeye sahip olmayan derginin ikinci sayısında yalnızca yürütücülük görevini üstlendim. Özgen ise 6 aylık yoğun bir çalışma ile, bu projeye olan olumlu yaklaşımını göstermiş bulunuyor. Sanatçının, derginin bu sayısında yerine getirdiği sorumluluk, gelecek sayılar için “dergi“ye alternatif bir yöntem sunuyor. Sanatçıların katılarak gerçekleştirdikleri bir mecra olan “dergi”, sanat yaklaşımını süreklilik içinde yaparak, dinamik bir biçimde ortaya koyuyor. Dergi, süreklilik içinde geliştirmekte olduğu bu sanat yaklaşımını, yerleşik yapılara karşı alternatif bir mecra olarak 6 ayda bir gerçekleştiriyor."

Sergen Şehitoğlu

https://drive.google.com/file/d/14ys8ji3i08sT_SwgQHfH1jtpMZ0ntdcC/view