Artfulliving - Gelecek Tezgahları

Gelecek Hakkında Spekülatif Mitler
Melike Bayık, Artfulliving, Aralık 2020
https://www.artfulliving.com.tr/sanat/gelecek-hakkinda-spekulatif-mitler-i-22366