kaosGL.org - Sibel bir Cross Dresser, alt karakterim

Özlem Ünlü ile Galeri OJ’da açtıkları duo sergi için söyleştiğimiz Nazım Ünal Yılmaz’la bu defa 11 Mayıs’ta açılacak “Sibel Güzellik Salonu” isimli sergisi hakkında görüştük. Yılmaz ile bazı kadınların geldiği, Sibel Güzellik Salonundaki işlerini, üretim sürecini, sanata bakışını, motivasyonlarını konuştuk.

Yılmaz, otobiyografik bir öz taşıması gerektiğine inandığı işlerini üretirken artan kadın cinayetleri ve transfobi, takipsizlikle anlamsızlıkla sonuçlanan adalet arayışlarına paralel artan hıncının halet-i ruhiyesi olduğunu söylüyor.

Röpörtajın tamamı için: http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23740