Pandemi Döneminde ''Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler'' Sergisini Yeniden Düşünmek

Pandemi Döneminde ''Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler'' Sergisini Yeniden Düşünmek

Kerem Ozan Bayraktar, Ulya Soley

2 Mayıs, Cumartesi 17:00 (İstanbul, GMT+3)

Kerem Ozan Bayraktar ve Ulya Soley, Bayraktar’ın Eylül 2019’da SANATORIUM’da Kevser Güler küratörlüğünde gerçekleşen “Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler” sergisinden yola çıkarak içinden geçmekte olduğumuz bu ilginç döneme dair izlenimlerini paylaşıyor. Konuşmada mikroplarla paylaştığımız gezegenimizdeki yaşam pratikleri, virüslerin formu, canlı-cansız ve fiziksel-dijital ilişkileri, nesneler ve içinde bulundukları sistemler, Bayraktar’ın sanatsal pratiğinden örneklerle ele alınıyor. Konuşma 2 Mayıs, Cumartesi 17:00'de (Istanbul, GMT+3) Zoom üzerinden gerçekleşecek: https://us02web.zoom.us/j/87969545893?pwd=RHZoeFM1Rk5nSENCdW93elRQVHlTQT09

Katılımcılar Hakkında

Kerem Ozan Bayraktar'ın çalışmaları fiziksel ve kavramsal anlamda çevre kurmak ile ilgilidir. Bayraktar, dijital görselleştirmeler, fotoğraflar, animasyonlar, maketler, gündelik nesneler, metinler ve grafikler kullanarak doğal ve yapay sistemlerin davranışlarına, tıkanma noktalarına, sınırlarına, çöküşlerine, mutasyonlarına ve onları kavrama biçimlerimize yoğunlaşır. Bu sistemler spontan sokak bitkilerinden, ötegezegenlere uzanan, içerik olarak birbirlerinden oldukça farklı fakat benzer sistemik ilkelere sahip örgütlenmelerden oluşur. Son dönemde "Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı" ve "İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı"na katılan Bayraktar'ın son sergisi "Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler" (2019, Sanatorium) dışında 6 kişisel sergisi bulunmaktadır. Sanatçının 2019 yılı içerisinde katıldığı grup projelerinden bazıları: "Ubiquitous Surfaces" (2019, Seager Gallery, Londra), "The Sound of No-one Listening" (2019, The Corridor Art Space, Amsterdam), "Openhaus" (2019, ZK/U, Berlin), "İstanbul Bienali Sindirim Programı" (2019, MSFAU, İstanbul), "etten, kemikten" (2019, Operation Room, İstanbul). Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlayan Bayraktar, çeşitli kurumlarda dijital imgeler, sanat teorisi, fotoğraf ve baskı teknikleri üzerinde dersler vermekte, farklı mecralarda sanat metinleri yazmakta ve sunumlar gerçekleştirmektedir. İstanbul'da yaşayan Bayraktar, SAHA Studio'da çalışmalarını sürdürmektedir.

Ulya Soley Pera Müzesi'nde koleksiyon sorumlusu olarak çalışıyor, aynı zamanda Müze'nin sergi ve yayınlarına küratör ve editör olarak katkıda bulunuyor. Central Saint Martins'in Kültür, Eleştiri ve Küratörlük yüksek lisans programını tamamladı. Lisans eğitimini McGill Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Psikoloji dallarında gerçekleştirdi. Yakın zamanda 601 Artspace New York'ta Protocinema'nın organize ettiği "Bu durumda nasıl giyinmeli?" sergisinin küratörlüğünü üstlendi. Geçmiş küratöryel projeleri arasında British Council misafir küratörlük programı kapsamında "Tanışıyor muyuz?", Pera Müzesi'nde "Katherine Behar: Veri Girişi" ve "Bring Your Own Beamer" ve Proto5533’ün genç küratörler programı kapsamında Stereo-Gerçeklik sergisi yer alıyor. Yazıları Pine Magazine, UQ, The Believer Logger, The Rationale, Istanbul Art News, Art unlimited, K24 ve borderless gibi basılı ve dijital mecralarda yayımlandı. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi. https://ulyasoley.com