SPRING CALL

Yeni yıllık programımız olan SANATORIUM Spring Call: Bağımsız Sanat Oluşumlarına Davet'i duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! SANATORIUM, Juma binasındaki sergi alanını paylaşmak ve bir destek yapısı oluşturmak amacıyla Türkiye genelindeki bağımsız sanat oluşumları, sanatçı kolektifleri ve inisiyatifleri için bir çağrı yapıyor.

 

SANATORIUM, 4 ayrı konuda destek sağlayarak bağımsız sanat oluşumlarının gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor: 

 

1. Mekân desteği: Juma binasındaki fiziksel sergi alanının paylaşımı
2. Sergi yapma konusunda rehberlik ve deneyim paylaşımı
3. Üretim ve sergi kurulumu için finansal destek
4. İletişim desteği

 

2010’da bir sanatçı inisiyatifi olarak kurulan SANATORIUM, daha sonra bir galeriye dönüşerek birçok ulusal ve uluslararası fuara katılma ve küratörlü grup sergilerine ev sahipliği yapma fırsatı bulmuştur. Galerinin ana amaçlarından biri, düşünmeye ve araştırmaya alan sunan bir platform olarak hizmet vermektir. 

 

SANATORIUM Spring Call, bağımsız sanat oluşumları için bir alan ve destek mekanizması sağlayarak Türkiye'den yükselen sanatçı, yazar ve küratörleri teşvik ediyor. Bu davet aracılığıyla bağımsız sanat oluşumlarının çalışmalarına erişimin İstanbul'un çağdaş sanat ortamında ve yurt dışında genişletilmesi amaçlanıyor. 

 

Bu yıl, Protocinema Kurucu Direktör ve Küratörü Mari Spirito, SANATORIUM Spring Call açılış sergisi için nitelikli bir öneriyi seçmek ve bir bağımsız sanat oluşumuna rehberlik etmek üzere jüri üyesi olarak görev yapacak.
 

Başvurular 17 Temmuz 2022'ye kadar devam edecek ve seçilen proje 30 Ağustos 2022'de açıklanacak. Mari Spirito ve SANATORIUM ekibi, başvuru sürecinin bir parçası olarak 28 Mayıs 2022'de tüm sanat oluşumlarının katılımına açık çevrim içi bir toplantı düzenleyecek. Bu toplantı, başvuru sürecinin yanı sıra sanat oluşumlarının gelişimi ve sürdürülebilirliği hakkındaki soruları da kapsayacak. Seçilen sergi önerisi, Mart - Nisan 2023'te SANATORIUM'un İstanbul Karaköy Juma binasındaki mekânında sergilenecektir. 

 

Sanat alanlarına hibe veren kuruluşlardan, uluslararası vakıflardan destek almanın iç işleyişine artan ilgiyi düşünerek, SANATORIUM Spring Call fonlara başvurma yolunu deneyimlemek için erken bir oyun alanı olarak hizmet ediyor. Kaynakları paylaşma, işbirliği ihtimalleri yaratma, bilgi paylaşımı konusunda açık olma ruhu bu çabanın merkezinde yer alır. Spring Call sonucunda, bağımsız sanat oluşumlarının gelişimlerine, araştırmalarını derinleştirmelerine ve yeni izleyici grupları ile tanışmalarına katkıda bulunmak amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda SANATORIUM, seçilecek projenin ihtiyaçları dahilinde bir bütçe ayıracak. 

 

Başvuru Koşulları:

 

1. Başvuracak adaylar Türkiye’de yerleşik bağımsız yürütülen kar amacı gütmeyen sanat oluşumları olmalıdır.

 

2. Fiziksel mekanı olan oluşumlarla birlikte, fiziksel mekanı olmayan ancak çeşitli projeler yürütmüş sanat oluşumları da başvuruda bulunabilir.

 

3. Başvuracak adaylar, sanatçıları üretim süreçlerinde destekleme, sergi yapma ve araştırma süreçleri konusunda deneyime sahip olmalıdır.

 

4. Aşağıda bulunan gerekli belgeler eksiksiz olarak 17 Temmuz 2022, gün sonuna dek SANATORIUM ile paylaşılmalıdır.


 

Zaman Çizelgesi:

 

Zoom Buluşması: 28 Mayıs, 2022 Cumartesi

Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz, 2022

Seçilen Projenin Duyurusu: 30 Ağustos, 2022

Sergi Tarihleri: Mart - Nisan 2023


 

Lütfen aşağıdaki materyalleri Başvuru ‘‘Kuruluş İsmi’’ | SANATORIUM Spring Call başlığı ile birlikte info@sanatorium.com.tr adresine gönderiniz. 

 

1. Hakkında: en fazla 500 kelime 

 

Dosya adı: Hakkında_Isim (.pdf), max 2MB

 

Sanat oluşumunuzun çalışma pratiğini ve araştırma konularını açıklayan kısa metin.

 

2. Geçmiş Projeler: en fazla 2 sayfa

 

Dosya adı: GecmisProjeler_Isim (.pdf), max 2MB

 

Geçmiş projelerinizi gösteren en fazla 2 sayfa uzunluğunda bir PDF dosyası.

 

3. Proje Metni: en fazla 1 sayfa

 

Dosya adı: ProjeMetni_Isim (.pdf), max 2MB

 

Serginin kavramsal çerçevesini, araştırma konusunu ve önerilen serginin lojistik, teknik yönlerini açıklayan A4 uzunluğunda bir PDF dosyası.

 

4. Olası Katılımcılar Listesi: her katılımcı için en fazla 1 sayfa

 

Dosya adı: Katılımcılar_Isim (.pdf), max 2MB

 

Sergide yer alması planlanan sanatçılar, araştırmacılar ve küratörler hakkında kısa bilgiler ve gerekli bağlantıları içeren her katılımcı için bir sayfa içeren PDF dosyası. (Bu liste süreç içinde değişebilir, bu dosya başvuru yapan oluşumun işbirlikçilerini tanımak için gereklidir.)

 

5. Önerilen Bütçe: en fazla 1 sayfa

 

Dosya adı: Butce_Isim (.pdf), max 2MB

 

Beklenen tüm tahmini maliyetleri içeren bir bütçe dosyası, en fazla bir sayfa uzunluğunda.

 

6. Zaman Çizelgesi: en fazla 1 sayfa

 

Dosya adı: Cizelge_Isim (.pdf), max 2MB

 

Çalışma üretimi ve genel sergi hazırlığını içeren zaman çizelgesi, en fazla bir sayfa uzunluğunda.


 

Herhangi bir sorunuz için lütfen bu e-posta adresinden Melih Aydemir ile iletişime geçiniz: melih@sanatorium.com.tr

 

SANATORIUM Spring Call: Bağımsız Sanat Oluşumlarına Davet’e başvurduğunuz için teşekkür ederiz. Önerilerinizi görmeyi dört gözle bekliyoruz!