Yazıhane Narmanlı Sanat - Gelecek Tezgahları

Bir Süreç Olarak Dokumak
Ezgi Yurteri, Yazıhane Narmanlı Sanat, Aralık 2020
https://www.yazihane.narmanlisanat.com/2020/12/28/bir-surec-olarak-dokumak/